Lean Business Process Management en het doel

Veel ondernemingen staan onder een continue druk om meer met minder te doen. Hoe zorg je er nu voor dat je bedrijfsprocessen slimmer gaat inrichten en oog houdt voor de klant. En met klant bedoelen we ook de interne klant: uw medewerkers!

Lean Business Process Management, wat is het!

Door gebruik te maken van de combinatie van LEAN kwaliteitsmanagement en Business Process Management (BPM) krijgen organisaties snel zicht op de bedrijfsvoering.

  • Wie doet wat en op welk moment?
  • Wat levert de activiteit op en waar moet dit resultaat bekend zijn?
  • Eisen voor hulpmiddelen zoals software pakketten, kritische taken en functies binnen een organisatie.
  • Vermijdbare onkosten en mogelijkheden voor continue verbeteringen.

Lean Business Process Management, wat levert het op

Met LEAN BPM kun je effectief je organisatie richten of herinrichten met een duidelijk zicht op eisen en gevolgen. Je maakt een blauwdruk van de organisatie zoals je wilt dat hij zal werken. Welke manager zou een dergelijk hulpmiddel niet willen hebben? En welke medewerker wil niet werken in een omgeving met transparante processen, afspraken en informatie?

Lean Business Process Management, 1+1 =3

BPM wordt vaak als complex ervaren omdat het voornamelijk vanuit IT wordt gestuurd en gericht op inzet van software. Dat is jammer omdat het principe van procesgericht samenwerken erg sterk is. De kracht van LEAN zit hem juist in de eenvoud en de verbinding met persoonlijke activiteiten van de mensen.

Met LEAN BPM kan snel en grondig gezamenlijk met de eindgebruikers het proces en de behoeften in kaart worden gebracht. Hierdoor sluit de gekozen oplossing veel beter aan bij de praktijk. LEAN BPM is bovendien uitstekend te combineren met kwaliteitsmanagement systemen als ISO-9001.

Lean Business Process Management, aan de slag

Het concept van LEAN BPM is snel eigen gemaakt en toepasbaar in alle soorten organisaties, van klein tot groot. Naast duidelijkheid binnen uw organisatie levert het vrijwel altijd kostenbesparing op.

Lean Business Process Management, nuttige links en leesstof

De website van comm’ant, met veel klanten cases.

SQeME, pragmatische methode voor procesgericht samenwerken.

Dit artikel is verschenen in West Brabant Business , download LeanBPM het volledige artikel.

 Geschreven door antonleanquality@gmail.com