Klanten

Bij ziekenhuisapotheek van Bravis zijn de bedrijfsprocessen en samenhangende risico’s door middel van workshops in kaart gebracht.

In opdracht van ASK Romein, een van de toonaangevende staalbouwers is een Multi site bedrijfsmanagement systeem opgezet. Vanaf inventarisatie met bedrijfsbrede workshops tot en met inrichting van een digitaal systeem van onze partner LeanForms (digitale formulieren met workflow) en Comm’ant (procesbeschrijvingen, werkinstructies en normen)

Winters Bouw en ontwikkeling is een unieke bouwonderneming uit Breda.

“Vakmensen met passie en durf die samen met onze opdrachtgevers, architecten, adviseurs en bouwpartners de uitdaging aangaan, verbeteringen en veranderingen doorvoeren en streven naar duurzame relaties. “

Hier zijn we tot het uiterste uitgedaagd bij een succesvolle transformatie van het Winters Productie Systeem. Lean, ISO, VCA, MVO zijn hier verpakt in een uniek digitaal kwaliteitssysteem.

Bij de SJR-groep een succesvolle tankbouwer in Rotterdam zijn we actief om de groei te ondersteunen met het optimaliseren van bedrijfsprocessen en inzet van een digitaal kwaliteitssysteem.

Bij Vacumetal hebben wij het kwaliteitsmanagement systeem opgezet en gedigitaliseerd. Daarnaast hebben wij het certificeringstraject voor ISO9001 en 14001 begeleid en LEAN management geïntroduceerd. De resultaten zijn uitvoerig belicht in het vakblad Sigma.

Bij het veiligheid en redding opleidingscentrum Rescue3 hebben wij ISO9001 en VCA certificering ondersteund, terwijl RTA medical B.V en Young Perfect met vlag en wimpel zijn geslaagd met ISO9001-2015 certificering voor hun dienstverlening.

Bij machinebouwer Stahl zijn FMEA trainingen verzorgd en is het change management proces opnieuw ingericht. Ook is bij verpakkingsproducent Elopak de FMEA methode uitgerold als verdere verdieping van het kwaliteitssysteem. Deze training is zowel in Nederland als in Zweden Engelstalig uitgevoerd.

Bij diverse productiebedrijven (o.a. Stahl en Gyvlon) zijn medewerkers getraind met LEAN 5S werkplaats organisatie principes.

In samenwerking met ID@5  is Staatsbosbeheer  gestart met implementatie van LEAN , volledig geintegreerd in hun kwaliteitsmanagementsysteem.

Interne audits en leveranciers audits zijn uitgevoerd voor Dorel Europe en collega adviesbureau QSN.

In het kader van de ESF subsidieregeling verbeteren duurzame inzetbaarheid medewerkers, zijn 3 organisaties waaronder organisatie adviesbureau Kleemans ingewijd met LEAN Management principes.