Business Process Management (BPM),  het doel

Veel ondernemingen staan onder een continue druk om meer met minder te doen.

Hoe zorg je er nu voor dat je bedrijfsprocessen slimmer gaat inrichten en oog houdt voor de klant.

En met klant bedoelen we ook de interne klant: uw medewerkers!

Business Process Management (BPM), wat is het !

Door gebruik te maken van Business Process Management (BPM) krijgen organisaties snel zicht op de bedrijfsvoering.

  • Wie doet wat en op welk moment?
  • Wat levert de activiteit op en waar moet dit resultaat bekend zijn?
  • Eisen voor hulpmiddelen zoals software pakketten, kritische taken en functies binnen een organisatie.
  • Vermijdbare onkosten en mogelijkheden voor continue verbeteringen.

Business Process Management (BPM), wat levert het op

Met  business process management BPM kun je effectief je organisatie richten of herinrichten met een duidelijk zicht op eisen en gevolgen.

Je maakt een blauwdruk van de organisatie zoals je wilt dat hij zal werken.

Welke manager zou een dergelijk hulpmiddel niet willen hebben?

En welke medewerker wil niet werken in een omgeving met transparante processen, afspraken en informatie?

BPM leanforms

Business Process Management (BPM) en LEAN, 1+1 =3

BPM wordt vaak als complex ervaren omdat het voornamelijk vanuit IT wordt gestuurd en gericht op inzet van software.

Dat is jammer omdat het principe van procesgericht samenwerken erg sterk is.

De kracht van LEAN zit hem juist in de eenvoud en de verbinding met persoonlijke activiteiten van de mensen.

Met LEAN BPM kan snel en grondig gezamenlijk met de eindgebruikers het proces en de behoeften in kaart worden gebracht.

Hierdoor sluit de gekozen oplossing veel beter aan bij de praktijk.

LEAN BPM is bovendien uitstekend te combineren met kwaliteitsmanagement systemen als ISO-9001.

Business Process Management (BPM), aan de slag

Het concept van LEAN BPM is snel eigen gemaakt en toepasbaar in alle soorten organisaties, van klein tot groot.

Naast duidelijkheid binnen uw organisatie levert het vrijwel altijd kostenbesparing op.

Business Process Management (BPM), nuttige links en leesstof

  • Onze tool voor Business Process Management, LEANBMS
  • Meer weten over  SqEME?
  • Eerst modelleren dan automatiseren, slimmer samenwerken met LeanForms
  • Meepraten over Business Process Management