ISO certificering, overleven of groeien?

Hebben jullie ook moeite om het kwaliteitssysteem tot leven te krijgen in je organisatie?

Levert het eigenlijk niet meer op als het gewenste certificaat.

Maar heb je bovendien ook het gevoel dat je aan een dood paard trekt?

Je ben aan het overleven maar je wilt groeien!

Het roer moet om, maar hoe?

ISO certificering met de katalysator LEAN

De kunst is om kwaliteitsmanagement tastbaar te maken voor medewerkers en management.

Op een praktische manier.

Wij hebben zelf ervaren dat de LEAN management principes hierbij kunnen helpen.

ISO9001 als formele norm,  LEAN voor de  praktische vorm.

Laten we daarom stilstaan bij 3 grote overeenkomsten van LEAN en ISO.

En daarna kijken hoe LEAN en ISO elkaar verder aanvullen.

Kwaliteitdmanager

Overeenkomst 1 

De klant en stakeholders staan centraal

Waar ISO normen formeel spreken over eisen en wensen van de klant kijkt LEAN bij alle werkzaamheden of ze nuttig zijn voor de klant.

En dan niet alleen de externe klant maar ook je interne klant.

Dus ook je collega die jouw rapport of het tussenrapport verder gaat behandelen.

Een goede relatie met alle belanghebbenden (de stakeholders) is essentieel voor de continuïteit van de onderneming.

Daarom is belangrijk dat niet alleen binnen de organisatie wordt samengewerkt maar ook naar buiten toe.

Dus schakel op de juiste momenten de leverancier in, neem contact op met de investeerders of moederorganisatie of ga de dialoog aan met de omgeving.

 

Overeenkomst 2 Proces georiënteerd

ISO verlangt beschrijving van het primaire proces en de samenhang met de andere bedrijfsprocessen.

De output van een activiteit of proces is alleen van toegevoegde waarde als deze vervolgens wordt gebruikt of iets oplevert.

Bij LEAN analyseren we processen met een waardestroomanalyse.

Tijdens groepssessies wordt in kaart gebracht hoe een bedrijfsproces verloopt en worden hiaten gecorrigeerd of niet nuttige zaken verwijderd.

Het is  een zeer leerzaam interactief groepsproces.

Maar het geeft ook direct de mogelijkheden voor verdere verbetering aan.

BPM leanforms

Overeenkomst 3 Verbeteren

De PDCA regelkring zit in ieder kwaliteitssysteem ingebouwd.

Veel organisaties richten zich alleen op de grote regelkring tijdens de management beoordeling.

Bij LEAN is verbeteren een activiteit die op elke dag wordt beoefend, overal in de organisatie.

Werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun werkplek en werkinstructies en komen zelf met verbetervoorstellen.

Want vele kleine verbeteringen leiden ook tot grote besparingen.

ISO en LEAN zijn complementair

Naast de overeenkomsten zijn er ook verschillen, maar deze vullen elkaar juist aan.

De ISO systematiek beschrijft meer de formele kant van het inrichten van een organisatie.

Niet iets waar de gewone medewerker veel mee op heeft maar wel iets wat geregeld moet zijn voor een gezonde en strategische lange termijn bedrijfsvoering.

De kracht van LEAN Management is dat je beleid en doelen concreet maakt voor medewerkers.

Iedereen is er op zijn eigen niveau en manier mee bezig.

Door deze gezamenlijke aanpak worden medewerkers echt betrokken en haal je als management het maximale uit je bedrijf.

persoonlijk kwaliteitsmanagement

Start tips

  • Integreer ISO en LEAN activiteiten zoveel mogelijk en stuur alle  activiteiten aan vanuit  1 organisatie eenheid.
  • Start met implementatie van 5S werkplekorganisatie met als resultaat een georganiseerde werkplek. Denk ook bijvoorbeeld aan je digitale opslag.
  • Met 5S kunnen medewerkers direct zelf aan de slag met verbeteren, de kleine PDCA regelkring.
  • Ga daarna 5S toepassen op je ISO kwaliteitssysteem.
  • Beschrijf alleen het noodzakelijke en leg de verantwoordelijkheden op het laagste niveau in de organisatie.
  • De medewerkers kunnen immers al begrijpbare werkinstructies schrijven met de Een Punt Lessen uit de 5S training!
  • De volgende stap is je bedrijfsprocessen in beeld brengen met een waardestroom analyse.
  • Vanaf hier wil kun je verder gaan met de LEAN reis en andere elementen toevoegen.
  • LEAN is namelijk nooit af.

training 5S werkplekorganisatie