Kwaliteitsmanagement, een motje?

Veel organisaties zijn audit moe, medewerkers voelen zich meer verhoord als gehoord.

Audits zijn supersaai en leveren alleen maar extra werk op!

Ik ken zelfs organisaties die als voorbereiding voor een externe audit Q&A lijsten rondsturen als voorbereiding of zelfs werkzaamheden stil leggen.

Wie houdt wie hier voor de gek?

Kwaliteitsmanagement en de papieren audit

Het is misschien onbewust zo gegroeid.

Veel organisaties hebben ook een grote verbeterslag gemaakt door regelmatig de bedrijfsvoering met audits te toetsen.

Het instrument audit kan dus werken.

Maar veel organisatie zijn doorgeslagen in de verkeerde richting.

De financiële wereld is helemaal niet betrouwbaarder geworden door de vele inspecties en controles .

Maar ook incidenten in de zorg en industrie laten zien dat papieren veiligheid schijnveiligheid is.

Parate kennis en vakmanschap bij managers en medewerkers blijken nog steeds de beste manier te zijn voor effectieve bedrijfsvoering.

Met als resultaat lage kosten, goede kwaliteit en echte veiligheid.

Is een audit verspilling?

Als audits op een papieren systeem worden uitgevoerd dan is het verspilde moeite.

Q&A lijsten rondsturen naar medewerkers is een signaal van wantrouwen vanuit het management.

Maar je kunt er ook iets van maken, waar je zelf en de organisatie beter van wordt.

Was dat niet de oorspronkelijke bedoeling?

Een LEAN alternatief voor interne audits bij kwaliteitsmanagement


Het kan anders, leuker en leerzamer.

Van de week heb ik het inkoopproces geaudit met de bekende  post-it’s !

Niks saaie 1 op 1 gesprekken.

Maar gewoon met een aantal betrokkenen het inkoopproces in kaart gebracht.

En met behulp van gericht 5W vragen de praktijk getoetst.

En verhipt, de eigen beschreven procedure  vond men zelf wel over de top

In de praktijk hadden ze een veel betere werkwijze.

Tijdens de discussie aan de muur kwam men zelfs  met nog wat verbetervoorstellen.

De steekproef van de registraties (wel even verder kijken als de blauwe ogen) toonde aan dat het geheel echt een gecontroleerd en gestuurd proces was.

Zo wordt auditen leuk en leerzaam tegelijk!

Kwaliteitsmangement wordt fun

Wil jij ook dat kwaliteit top prioriteit in je organisatie wordt ?

Dan moet je vanuit de medewerkers gaan denken.

De audit wordt dan echt een validatie en verbeterinstrument.

Wil jij ook leren om LEAN te auditen of je ISO kwaliteitssysteem met LEAN tot leven roepen, informeer dan eens naar de mogelijkheden bij info@leanquality.nl